Ga đầu mối đường sắt lớn nhất châu Á trông thế nào?

2022-06-20 15:07:38(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Ngày 20/6, qua 4 năm cải tạo và xây dựng mở rộng, ga Phong Đài ở Bắc Kinh – nhà ga trăm năm tuổi đã khai thông vận hành với diện mạo hoàn toàn mới. Ga Phong Đài sau khi xây dựng cải tạo sẽ trở thành ga đầu mối đường sắt lớn nhất châu Á, sẽ bố trí tác nghiệp xuất phát đến và đi cho nhiều tuyến như đường sắt cao tốc Bắc Kinh – Quảng Châu, Bắc Kinh – Thượng Hải, Bắc Kinh – Hồng Công, v.v..

Biên tập viên:Hạ Vi