Bộ chính trị Trung Quốc họp hội nghị xem xét “Báo cáo về tiến triển chỉnh đốn cải tạo các đơn vị tài chính trong vòng tuần thị lần thứ 8 của Ban chấp hành Trung ương khóa 19”

2022-06-18 16:46:26(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Bộ chính trị trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 16/7 triệu tập hội nghị, xem xét “Báo cáo về tiến triển chỉnh đốn cải tạo các đơn vị tài chính trong vòng tuần thị lần thứ 8 của Ban chấp hành Trung ương khóa 19”. Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì hội nghị.

Hội nghị cho rằng, Trung ương Đảng với hạt nhân là đồng chí Tập Cận Bình coi trọng cao công tác tuần thị. Công tác tuần thị kiên trì phát hiện vấn đề, hình thành răn đe, thúc đẩy cải cách, thúc đẩy phát triển, phát huy vai trò thanh kiếm sắc bén chống tham nhũng.

Hội nghị chỉ rõ, đảng ủy, đảng bộ các đơn vị cơ quan tài chính chịu trách nhiệm chủ thể trong việc thực hiện chỉnh đổi và cải tiến, một số vấn đề nổi cộm và rủi ro đã được hóa giải, công tác xây dựng ban lãnh đạo, đội ngũ cán bộ và tổ chức cơ sở đảng được tăng cường. Cơ quan kiểm tra kỷ luật và giám sát đã triển khai trị lý đối với các vấn đề nổi cộm, kiểm tra và xử lý nghiêm ngặt một loạt vấn đề vi phạm kỷ luật, pháp luật. Các cơ quan chức năng hữu quan phải áp dụng tốt thành quả tuần thị, hoàn thiện cơ thế và thể chế, tăng cường giám sát và quản lý ngành nghề, cung cấp đảm bảo vững chắc cho sự phát triển lành mạnh của ngành tài chính.

Biên tập viên:Hạ Vi