Doanh nghiệp Trung ương Trung Quốc trong 10 năm qua tổng cộng thực hiện lợi nhuận 15,7 nghìn tỷ Nhân dân tệ, mức tăng trung bình 8%/năm

2022-06-18 16:45:14(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Sáng 17/6, Ban Tuyên truyền Trung ương Trung Quốc tổ chức buổi họp báo với chủ đề “Trung Quốc 10 năm qua” giới thiệu những thành quả của các doanh nghiệp nhà nước thúc đẩy cùng giàu trong khi bảo vệ của cải chung của nhân dân, chủ yếu là:

Một, kiên trì và phát triển sức sản xuất, không ngừng tăng cường của cải chung của toàn thể nhân dân.

Hai, tích cực tham gia cải cách phân phối thu nhập, phát huy vai trò đi đầu nêu gương của việc phân phối của cải. Ba là dốc sức phục vụ và đảm bảo dân sinh, củng cố mạnh mẽ nền tảng của cùng giàu.

Tính đến cuối năm 2021, tổng kim ngạch tài sản của các doanh nghiệp Trung ương đạt 75,6 nghìn tỷ Nhân dân tệ, tăng 141,1% vào cuối năm 2021, từ năm 2012-2021, doanh nghiệp Trung ương tổng cộng thực hiện 15,7 nghìn tỷ Nhân dân tệ, trung bình tăng 8%/năm. Sự phát triển lớn mạnh của các doanh nghiệp Trung ương đã đóng góp quan trọng cho nền kinh tế quốc dân tiếp tục tăng trưởng ổn định, không ngừng làm to làm ngon chiếc “bánh ga-tô”.

Biên tập viên:Hải Vân