Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Tầm quan trọng của việc tiếp tục sâu sắc hợp tác BRICS ngày càng nổi bật

2022-06-18 16:42:37(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 17/6 cho biết, hiện nay, tầm quan trọng của việc tiếp tục sâu sắc hợp tác các nước  nhóm BRICS ngày càng nổi bật, nguyện vọng tham gia hợp tác với các nước nhóm BRICS của đông đảo thị trường mới nổi và các nước đang phát triển ngày càng mạnh mẽ. Trung Quốc nguyện cùng các nước biến tinh thần BRICS mở cửa bao trùm, hợp tác cùng thắng thành hành động thực tế, tiếp thêm sức mạnh BRICS nhiều hơn cho sự phát triển của toàn cầu

Biên tập viên:Hạ Vi