Ra đời vành đai đường sắt sa mạc đầu tiên trên thế giới

2022-06-17 16:23:53(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Ngày 16/6, chuyến tàu mang số hiệu 5818 chở đầy hành khách đã xuất phát từ ga Hoà Điền ở Tân Cương, tuyến đường sắt Hòa - Nhược từ Hoà Điền đến Nhược Khương đã khai thông vận hành, đánh dấu sự ra đời vành đai đường sắt sa mạc đầu tiên trên thế giới.

Đường sắt Hoà - Nhược nằm ở phía nam sa mạc Taklimakan, cùng với đường sắt Nam Khương, đường sắt Ge'ermu-Ku'erlethành tạo thành một vành đai đường sắt “khép kín” xung quanh sa mạc Taklimakan với tổng chiều dài 2712 ki-lô-mét.

Đường sắt Hoà - Nhược có tổng chiều dài 825 ki-lô-mét, tốc độ chạy đạt 120 ki-lô-mét/giờ, trong đó có 534 ki-lô-mét được phân bố tại khu vực cát bụi, chiếm 65% tổng chiều dài cả tuyến, là một tuyến đường sắt sa mạc điển hình. Các nhà thiết kế đã hoàn thành xây dựng 5 cây cầu trên sa mạc, với tổng chiều dài 49,7 ki-lô-mét, để cát bụi xuyên dưới cây cầu, tránh xảy ra tình trạng đường ray bị cát bụi chôn vùi.

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa