Tạp chí “Cầu thị” Trung Quốc đăng bài viết quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhan đề “Kiên định bất di bất dịch đi con đường phát triển nhân quyền Trung Quốc, thúc đẩy tốt hơn sự phát triển của sự nghiệp nhân quyền Trung Quốc”

2022-06-17 15:35:12(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Tạp chí “Cầu thị” số 12/2022 xuất bản ngày 16/6 đăng bài viết quan trọng của Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình nhan đề “Kiên định bất di bất dịch đi con đường phát triển nhân quyền Trung Quốc, thúc đẩy tốt hơn sự phát triển của sự nghiệp nhân quyền Trung Quốc”.

Bài viết nhấn mạnh, tôn trọng và bảo đảm nhân quyền là sự theo đuổi bền bỉ của người Cộng sản Trung Quốc. Kể từ Đại hội Đảng lần thứ 18 đến nay, Trung Quốc kiên trì coi tôn trọng và bảo đảm nhân quyền là một công tác quan trọng trong quản lý nhà nước, thúc đẩy sự nghiệp nhân quyền Trung Quốc giành được thành tựu mang tính lịch sử.

Bài viết khẳng định, không thể bàn luận nhân quyền nếu tách khỏi điều kiện chính trị xã hội và truyền thống văn hóa lịch sử của mỗi nước. Đánh giá tình hình nhân quyền của một nước không thể sử dụng tiêu chuẩn của nước khác, càng không nên áp dụng tiêu chuẩn kép, thậm chí coi nhân quyền là công cụ chính trị can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác. 

Biên tập viên:Duy Hoa