Trung Quốc thu mua lúa mì trong vụ thu hoạch năm nay

2022-06-17 14:29:00(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Hiện nay, việc thu hoạch lúa mì của Trung Quốc đã hoàn thành hơn 80%, cùng với vụ thu hoạch lúa mì sắp kết thúc, việc thu mua lương thực vụ hè cũng mở ra toàn diện. Việc thu mua lúa mì trong vụ thu hoạch năm nay xuất hiện 3 đặc điểm: chất lượng cao, số lượng nhiều và giá thu mua cao.

Theo dõi thị trường cho thấy, giá thu mua lúa mì hiện nay nói chung từ 3.000 nhân dân tệ đến 3.100 nhân dân tệ/tấn, cao hơn nhiều so với giá thu mua tối thiểu trong chính sách chỉ đạo là 2.300 nhân dân tệ, thể hiện xu thế thịnh vượng cả mua và bán.

Để bảo vệ tính tích cực trồng lương thực của bà con nông dân, Trung Quốc bắt đầu thực thi chính sách chỉ đạo giá thu mua tối thiểu từ năm 2004, giá thu mua tối thiểu sẽ công bố trước khi gieo trồng để hướng dẫn kỳ vọng trồng lương thực. Có sự bảo đảm của chính sách chỉ đạo giá thu mua tối thiểu, giá cả biến đổi theo thị trường, tính tích cực trồng lương thực của nông dân ngày một nâng cao.

Sự hỗ trợ chính xác và sớm thực hiện các chính sách trợ cấp ngân sách của Trung Quốc cũng đã tăng thêm niềm tin cho nông dân trồng lương thực và doanh nghiệp thu mua lương lực.

Biên tập viên:La La