“Khoang thí nghiệm Vấn Thiên” trên trạm không gian Trung Quốc có chức năng gì đặc biệt?

2022-06-17 15:24:32(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Tháng 7 năm nay, khoang thí nghiệm Vấn Thiên trên trạm không gian Trung Quốc bước vào vũ trụ. Đến lúc này, không gian hoạt động của phi hành đoàn tàu Thần Châu 14 cũng tăng thêm hơn 50 mét khối, tương đương tăng thêm không gian bên trong của một mô-đun lõi Thiên Hòa. Khoang thí nghiệm Vấn Thiên chủ yếu có hai chức năng đặc biệt, một là dùng để tiến hành thí nghiệm khoa học vũ trụ, hai là hỗ trợ 6 phi hành gia lưu trú trên quỹ đạo khi hai tốp phi hành gia thay phiên nhau trên vũ trụ.

Khoang thí nghiệm Vấn Thiên chủ yếu dùng để tiến hành nghiên cứu khoa học sự sống trên vũ trụ, hỗ trợ cho thí nghiệm sinh trưởng và phát triển của các vi sinh vật, động vật và thực vật trong môi trường vi trọng lượng, hỗ trợ thí nghiệm nghiên cứu vũ trụ của các loại tổ chức, bộ phận.

Khoang thí nghiệm Vấn Thiên có 3 khoang ngủ và một nhà vệ sinh, hỗ trợ cho 3 phi hành gia cùng lúc lưu trú trên vũ trụ, khoang lõi Thiên Hòa cũng có 3 khoang ngủ và một nhà vệ sinh, do vậy, sau khi kết nối khoang thí nghiệm Vấn Thiên và khoang lõi Thiên Hòa, trạm không gian Trung Quốc có thể hỗ trợ cho 6 phi hành gia cùng lúc lưu trú trên quỹ đạo.

Biên tập viên:Vũ Minh