“Sa mạc biến đổi cùng tạo kỳ tích”

2022-06-17 15:06:14(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Ngày 17/6 là Ngày Thế giới chống sa mạc hóa và hạn hán, trải qua hàng chục năm không ngừng nỗ lực, công tác chống sa mạc hóa của Trung Quốc đã đạt được thành tích kiệt xuất, các vùng hoang mạc trước đây như sa mạc Mu Us, Kubuqi, Saihanba, v.v., đã biến thành những ốc đảo xanh như ngày nay.

Biên tập viên:Vũ Minh