Trung Quốc đã thu hoạch 16,47 triệu héc-ta diện tích lúa mì

2022-06-15 15:01:30(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:


Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc công bố tiến độ thu hoạch bằng máy móc lúa mì mới nhất cho thấy, toàn quốc đã thu hoạch 16,47 triệu héc-ta diện tích lúa mì, tiến độ thu hoạch đạt 81,2%, cơ bản bằng với năm ngoái. Người phụ trách hữu quan cho biết, từ tình hình thực tế ở các nơi đã thu hoạch cho thấy đã thực hiện được mùa bội thu.

 


Liên Vân Cảng ở tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc. Trên cánh đồng tổ chức cuộc thi giảm tổn thất thu hoạch lúa mì bằng máy móc


Tại An Dương, tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc, tổ máy nông nghiệp đang thu hoạch lúa mì


 

Biên tập viên:Vũ Minh