Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Trung Quốc đánh giá cao phát biểu liên quan đến Trung Quốc của Ngoại trưởng In-đô-nê-xi-a tại Đối thoại Shangri-La

2022-06-14 14:36:21(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 13/6, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã đánh giá cao phát biểu liên quan đến Trung Quốc của Bộ trưởng Quốc phòng In-đô-nê-xi-a Prabowo tại Đối thoại Shangri-La. Ông Uông Văn Bân cho biết, 67 năm trước, đông đảo các nước Á – Phi - Mỹ La-tinh đã sum họp tại In-đô-nê-xi-a cùng triệu tập Hội nghị Băng-đung nổi tiếng, nêu ra 10 nguyên tắc Hội nghị Băng-đung trên cơ sở 5 guyên tắc chung sống hoà bình, đã xác lập tinh thần Băng-đung đoàn kết, hữu nghị và hợp tác, điều này rất có ý nghĩa hiện thực quan trọng cho việc xử lý quan hệ quốc tế hiện nay.

Tin cho biết, ngày 12/6, Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo đã có bài phát biểu tại Đối thoại Shangri-la, nhấn mạnh lịch sử châu Á bị chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân gây đau khổ, cho biết Trung Quốc là tiên phong của phong trào chống chủ nghĩa đế quốc, luôn là bạn bè tốt của In-đô-nê-xi-a, tin rằng, Trung Quốc sẽ gánh vác trách nhiệm trí tuệ và nhân ái, đồng thời kêu gọi các nước  tôn trọng sự phục hưng của Trung Quốc.

Biên tập viên:Sảnh Hoa