Trạm vũ trụ Trung Quốc sẽ hoàn thành cấu trúc hình chữ T vào cuối năm nay

2022-06-13 14:21:29(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 5/6, tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 14 của Trung Quốc đã phóng lên vũ trụ, 3 phi hành gia chính thức bắt đầu hành trình vũ trụ trong 6 tháng.

Tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 14 là tàu vũ trụ có người lái phóng đầu tiên trong giai đoạn xây dựng trạm vũ trụ. Theo lịch nhiệm vụ, Trung Quốc tháng 7 sẽ phóng mô-đun thí nghiệm mang tên “Vấn Thiên”, tháng 10 sẽ phóng mô-đun thí nghiệm mang tên “Mộng Thiên”. Trong thời gian thi hành nhiệm vụ bay, tàu vũ trụ Thần Châu 14 sẽ hoàn thành toàn diện xây dựng trạm vũ trụ “Thiên Cung” với cấu trúc cơ bản gồm mô-đun cốt lõi “Thiên Hòa”, mô-đun thí nghiệm “Vấn Thiên” và mô-đun thí nghiệm “Mộng Thiên”, hoàn thành xây dựng phòng thí nghiệm cấp quốc gia trên vũ trụ.

Theo kế hoạch, trạm vũ trụ Trung Quốc sẽ hoàn thành cấu trúc hình chữ T vào cuối năm nay, không gian hoạt động trong các mô-đun sẽ vượt quá 110 mét khối, sẽ có 2 cửa ra vào mô-đun cho phi hành gia và 1 khoang chứa hàng ngăn không khí, và có 6 khu vực ngủ và 2 nhà vệ sinh, cho phép 3 người lưu trú dài hạn, 6 người lưu trú ngắn hạn.

Biên tập viên:Duy Hoa