Trung Quốc hoàn thành thu hoạch gần 3/4 lúa mì ở các khu vực sản xuất lương thực vụ hè chủ chốt trên cả nước

2022-06-12 15:25:00(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Tiến độ thu hoạch lúa mì bằng máy do Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc công bố vào ngày 11/6 cho thấy, cả nước Trung Quốc đã thu hoạch 15,2 triệu héc-ta lúa mì, tiến độ thu hoạch đạt 74,9%, nhanh hơn 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, diện tích thu hoạch bằng máy là 15 triệu héc-ta, diện tích thu hoạch bằng máy trung bình là 872 ngình héc-ta/ngày. Ngày 11/6, có 168 nghìn máy gặt đập liên hợp được đưa vào thu hoạch lúa mì. Vụ thu hoạch lúa mì ở phía bắc tỉnh Hà Nam sắp kết thúc, tỉnh Giang Tô đã thu hoạch hơn 90%, Thiểm Tây gần 75% , Sơn Đông hơn 45%, Sơn Tây hơn 30%, Hà Bắc gần 15%.

Biên tập viên:Vũ Minh