Bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên

2022-06-12 16:15:17(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

 

 Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 11/6 năm nay là “Ngày Di sản văn hóa và thiên nhiên” Trung Quốc. “Di sản thế giới” bao gồm 3 loại: di sản văn hóa, di sản thiên nhiên, di sản  thiên nhiên và văn hóa hỗn hợp (di sản hỗn hợp). Trung Quốc gia nhập Công ước Di sản thế giới vào năm 1985, tính đến nay, Trung Quốc tổng cộng có 56 di sản thế giới được UNESCO công nhận. Trong đó, bao gồm 38 di sản văn hóa thế giới (4 cảnh quan văn hóa), 14 di sản thiên nhiên thế giới, 4 di sản thiên nhiên và văn hóa hỗn hợp.

   Hiên nay, các di sản thiên nhiên và di sản hỗn hợp thế giới của Trung Quốc triển khai công tác bảo vệ và quản lý chủ yếu dựa vào các khu bảo tồn thiên nhiên như công viên quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu danh lam thắng cảnh v.v. Những năm qua, Trung Quốc tăng cường bảo vệ các khu bảo tồn thiên nhiên, các di sản thiên nhiên và di sản hỗn hợp thế giới của Trung Quốc đang được bảo vệ tốt về tổng thể.

 

  Ngoài ra, Chính phủ Trung Quốc tích cực tham gia vào các công việc quốc tế, từng hai lần đảm nhiệm nước chủ tịch Ủy ban Di sản thế giới do Liên Hợp Quốc tổ chức. Lần gần đây nhất là năm ngoái tổ chứcê kỳ họp lần thứ 44 của Ủy ban Di sản thế giới ở thành phố Phúc Châu. Trong khi thu hút nhiều quốc gia đặt cơ quan thường trú tại Trung Quốc, Trung Quốc cũng ủng hộ các chuyên gia và học giả Trung Quốc đóng góp sức mạnh và trí tuệ Trung Quốc cho các cơ quan quốc tế.

Biên tập viên:La La