Sáng tạo thực hiện bảo vệ đại dương xanh

2022-06-07 15:17:44(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Ngày 8/6 là “Ngày Đại dương thế giới lần thứ 14, chủ đề năm nay là “Bảo vệ hệ sinh thái biển, con người và tự nhiên chung sống hài hòa”.  Khắp nơi Trung Quốc triển khai các hoạt động phổ biến về biển, vẽ tranh chủ đề về biển, thả cá về biển, v.v., kêu gọi mọi người bảo vệ tài nguyên biển.

Biên tập viên:Thanh Đóa