Trung Quốc hoàn thành xây dựng nền tảng thông tin bảo đảm y tế thống nhất toàn quốc, che phủ 1,36 tỷ người tham gia bảo hiểm y tế cơ bản

2022-06-07 13:00:32(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Qua thời gian hơn hai năm, Nền tảng thông tin bảo đảm y tế thống nhất Trung Quốc mới đây đã cơ bản hoàn thành xây dựng, trở thành mạng lưới bảo đảm y tế cơ bản toàn dân lớn nhất thế giới. Nền tảng này che phủ hiệu quả khoảng 400 nghìn cơ quan y tế chỉ định, khoảng 400 nghìn hiệu thuốc bán lẻ chỉ định, có thể cung cấp dịch vụ bảo đảm y tế chất lượng cao cho 1,36 tỷ người tham gia bảo hiểm y tế cơ bản. Hiện nay, nền nảng này đã phát huy vai trò quan trọng trong việc thanh toán khám chữa bệnh tại ngoại tỉnh, cải cách hình thức chi trả, giám sát thông minh bảo hiểm y tế, mua sắm tập trung thuốc men, giám sát giá y dược, v,v..

Trung Quốc hiện có khoảng 125 triệu người lưu động xuyên tỉnh, nhu cầu khám chữa bệnh tại ngoại tỉnh rất nhiều.

Nền tảng thông tin mới hoàn thành xây dựng vận hành ổn định, thời gian phản ứng bình quân của việc thanh toán nằm viện khoảng 0,8 giây, lượng thanh toán trực tiếp xuyên tỉnh của các phòng khám bình quân mỗi ngày đạt 78 nghìn lượt người.

Biên tập viên:Kiều Quân