Nhiều nước tẩy chay Hội nghị Thượng đỉnh châu Mỹ - Mỹ lâm vào lúng túng

2022-06-06 12:22:16(GMT+08:00) Xinhua
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Hội nghị Thượng đỉnh châu Mỹ lần thứ 9 sẽ diễn ra tại Lốt An-giơ-lét từ ngày 6-10/6. Mỹ bị Nhà lãnh đạo nhiều nước châu Mỹ chỉ trích hoặc tẩy chay vì nước này không dự định mời các nước Cu-ba, Ni-ca-ra-goa, Vê-nê-xu-ê-la tham dự hội nghị.

Nhà phân tích nêu rõ, Mỹ muốn chứng tỏ vai trò lãnh đạo trong Mỹ La-tinh và khu vực Ca-ri-bê qua Hội nghị Thương đỉnh châu Mỹ lần này, thế nhưng cách làm ngang ngược của Mỹ bị ngày càng nhiều Nhà lãnh đạo các nước Mỹ La-tinh chỉ trích và tẩy chay, tăng thêm rủi ro lâm vào hoàn cảnh lúng túng của Mỹ, cho thấy tầm ảnh hưởng của Mỹ đối với châu Mỹ La-tinh đang giảm.

Bài viết trên trang web Tạp chí “Chính sách Ngoại giao” Mỹ  cho rằng, Hội nghị Thượng đỉnh châu Mỹ lần này có thể trở thành một cuộc “trò chuyện không chính thức có vẻ thông lệ, nhưng thực chất là trang trí bằng thảm đỏ”.

Biên tập viên:Kiều Quân