Tân Cương Trung Quốc tạo việc làm mới cho hơn 260 nghìn người ở thành thị trong 5 tháng đầu năm

2022-06-05 15:03:41(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Phóng viên từ Sở Nguồn nhân lực và An sinh xã hội khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Trung Quốc được biết, từ đầu năm đến nay, Tân Cương thực hiện đến nơi đến chốn một loạt chính sách ổn định và bảo đảm việc làm, tạo việc làm mới ở thành thị trong 5 tháng đầu năm giữ ổn định, tạo việc làm mới cho 263 nghìn người, hoàn thành 57,17% nhiệm vụ mục tiêu cả năm là tạo việc làm mới cho 460 nghìn người.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Tân Cương kiên trì ưu tiên việc làm, đột phá các nhóm người trọng điểm, đi sâu thực hiện các dự án mở rộng việc làm khiến nhân dân được hưởng lợi, thúc đẩy quần chúng nhân dân các dân tộc ở thành thị và nông thôn làm việc và khởi nghiệp qua nhiều kênh và nhiều hình thức, tình hình việc làm của cả khu tự trị hiện giữ ổn định trên tổng thể, tạo việc làm cho các nhóm người trọng điểm có xu hướng phát triển tốt trong ổn định.

 

 

Biên tập viên:Mẫn Linh