Tổng Thư ký Gu-tê-rét hối thúc chính phủ và doanh nghiệp đặt phát triển bền vững lên vị trí hàng đầu

2022-06-05 15:06:12(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 5/6 là Ngày Môi trường thế giới. Ngày 4/6, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Gu-tê-rét hối thúc chính phủ và doanh nghiệp đặt phát triển bền vững lên vị trí hàng đầu, đồng thời đề xuất kiến nghị cụ thể về phát triển nguồn năng lượng tái tạo.

Ông Gu-tê-rét hối thúc chính phủ các nước cân nhắc đầy đủ các yếu tố phát triển bền vững trong quyết sách, đặt hành động khí hậu và bảo vệ môi trường lên vị trí hàng đầu của mọi công tác. Doanh nghiệp cần coi phát triển bền vững là hạt nhân trong quyết sách bởi trái đất lành mạnh là trụ cột cho sự phát triển ổn định của các ngành nghề. Cộng đồng quốc tế cần ủng hộ việc bảo tồn hệ thống sinh thái yếu ớt bằng kiến thức và biện pháp truyền thống.

Ông Gu-tê-rét cho biết, thế giới hiện có hơn 3 tỷ người bị tác động bởi hệ thống sinh thái thoái hóa, ô nhiễm khiến hàng năm có khoảng 9 triệu người chết sớm.

Ông tái khẳng định, Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo trong hợp tác toàn cầu.

Biên tập viên:Mẫn Linh