Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói về ba từ khóa trong tiếp xúc với các nước đang phát triển

2022-06-05 15:02:32(GMT+08:00) THX
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 3/6, trước thềm kết thúc chuyến thăm các nước Nam Thái Bình Dương, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã giới thiệu ba từ khóa của Trung Quốc trong tiếp xúc với các quốc đảo Thái Bình Dương và các nước đang phát triển.

Một là “đối xử bình đẳng”. Trung Quốc đối xử bình đẳng với mỗi nước, đặc biệt là các nước vừa và nhỏ. Trung Quốc hết sức cảm thông “bình đẳng” là vô cùng quý báu và quan trọng đối với các nước đang phát triển, đặc biệt là các nước vừa và nhỏ. Trung Quốc sẽ không động một tý là “đánh giá bằng thực lực và vị thế”, thường xuyên lấy việc lãnh đạo thế giới làm câu cửa miệng như một số nước lớn nào đó.

Hai là “giúp đỡ lẫn nhau”. Nhằm bảo vệ lợi ích chung của các nước đang phát triển, quyền lợi phát triển chính đáng của các nước vừa và nhỏ, các nước đang phát triển cần giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau, hội tụ và truyền đi tiếng nói chung, điều phối và tăng cường lập trường chung, phản đối mọi hành vi bá quyền và bắt nạt một cách kiên định và bền vững.

Ba là “tập trung vào việc phát triển”. Phát triển chấn hưng, cải thiện an sinh xã hội và nâng cao sức mạnh quốc gia là sứ mệnh chung và nhiệm vụ cấp bách của tất cả các nước đang phát triển cũng như các nước vừa và nhỏ. Trung Quốc kêu gọi các nước phương Tây tăng cường đầu tư và ủng hộ việc phát triển, làm nhiều việc tốt và thiết thực cho các nước đang phát triển, không nên luôn nghĩ đến cạnh tranh về mặt vị trí địa lý, không nên luôn coi các nước vừa và nhỏ là những con cờ chính trị.

 

 

Biên tập viên:Mẫn Linh