Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Trung Quốc nhất quán cho rằng vấn đề biên giới không phải là toàn bộ của quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ

2022-06-01 11:46:09(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày 31/5 nhấn mạnh, Trung Quốc nhất quán cho rằng vấn đề biên giới không phải là toàn bộ của quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ.

 Theo số liệu mới nhất của Bộ Thương mại Ấn Độ, Mỹ hiện đã vượt Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ. Người Phát ngôn Triệu Lập Kiên cho biết, theo số liệu của cơ quan chủ quản Trung Quốc, kim ngạch thương mại hai chiều Trung Quốc - Ấn Độ năm 2021 là 125,66 tỷ USD.

“Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ và lần đầu đột phá 100 tỷ USD. Quy cách thống kê của hai bên Trung Quốc và Ấn Độ khác nhau, khiến con số kim ngạch thương mại công bố của mỗi bên khác nhau”.

Người Phát ngôn Triệu Lập Kiên chỉ rõ, hiện nay, tình hình biên giới Trung Quốc - Ấn Độ tổng thể có xu hướng ổn định, hai bên luôn duy trì trao đổi mật thiết thông qua con đường ngoại giao và quân sự.

Ngoài ra, về việc Ấn Độ đang thẩm tra nhiều doanh nghiệp Trung Quốc tại Ấn Độ, Người Phát ngôn Triệu Lập Kiên cho biết, Chính phủ Trung Quốc đang theo dõi chặt chẽ việc này.

Biên tập viên:Hạ Vi