Chụp chiếc mũ “gây thách thức dài hạn nghiêm trọng nhất cho trật tự quốc tế” cho Mỹ là thích hợp nhất

2022-05-31 11:16:25(GMT+08:00) cmg
Chia sẻ:

 

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 30/5, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nêu rõ, bài phát biểu của ông Blin-ken về chính sách đối với Trung Quốc hoàn toàn là lời nói dối, đổi trắng thay đen, trong đó những bằng chứng công kích Trung Quốc chính là việc làm của Mỹ hiện nay.

  Được biết, Ngoại trưởng Mỹ Blin-ken mới đây có bài phát biểu về chính sách đối với Trung Quốc và cho biết, Trung Quốc gây thách thức dài hạn nghiêm trọng nhất cho trật tự quốc tế, Mỹ cần phải bảo vệ và cải cách “trật tự quốc tế lấy quy tắc làm cơ sở”.

  Về việc này, ông Triệu Lập Kiên nêu rõ, cái gọi là “trật tự quốc tế lấy quy tắc làm cơ sở” mà Mỹ cổ xúy nói trắng ra là trật tự quốc tế lấy quy tắc của Mỹ làm cơ sở, là trật tự bá quyền lấy “gia pháp và chuẩn tắc hành vi” của mình thao túng thế giới.

  Ông Triệu Lập Kiên cho biết, Mỹ không hề có chút kính trọng nào đối với trật tự quốc tế lấy Hiến chương Liên Hợp Quốc và các luật pháp quốc tế làm cơ sở. Trong hơn 200 năm thành lập nước, Mỹ chỉ có 16 năm không phát động có chiến tranh, trở thành ngọn nguồn gây rối loạn lớn nhất cho hòa bình và ổn định quốc tế hiện nay và nhân tố không ổn định lớn nhất cho trật tự quốc tế.

Biên tập viên:Hạ Vi