Cộng đồng quốc tế đánh giá tích cực thành quả Trung Quốc trù tính chung phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế

2022-05-29 16:13:32(GMT+08:00) Nhân nhân Nhật báo
Chia sẻ:

Theo Nhân nhân Nhật báo: Mặc dù chịu tác động của dịch Covid-19, nhưng diện cơ bản phát triển theo hướng tốt trong ổn định và lâu dài kinh tế Trung Quốc không thay đổi. Mới đây, nhân sĩ quốc tế và dư luận đánh giá tích cực thành quả Trung Quốc đã đạt được trong việc trù tính chung phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế, cho rằng kinh tế Trung Quốc có thể khắc phục ảnh hưởng của dịch Covid-19, phát triển bền vững dưới sự hỗ trợ của chính sách vững chắc và sự thúc đẩy của động lực sáng tạo bừng bừng.

“Tôi lạc quan về triển vọng trung và dài hạn của kinh tế Trung Quốc”. Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới Borg Brende mới đây cho biết, Trung Quốc đã đóng góp to lớn vào sự phát triển của kinh tế thế giới, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng ổn định có ý nghĩa quan trọng đối với sự phục hồi của kinh tế toàn cầu. Ông Borg Brende cho biết: “Trước tác động của dịch Covid-19, tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc gặp phải một số thách thức, nhưng Chính phủ Trung Quốc đang áp dụng các biện pháp như mở rộng kích cầu trong nước, vun đắp ngành nghề có giá trị gia tăng cao để đảm bảo kinh tế tăng trưởng.”

Biên tập viên:Hạ Vi