Thành Đô: Khởi hành thuận lợi tàu chuyên tuyến chở phân bón liên vận đường biển và đường sắt trên hành lang mới đường bộ và đường biển miền Tây (Thành Đô-Bra-xin)

2022-05-29 16:22:35(GMT+08:00) Nhân dân Nhật báo
Chia sẻ:

Theo Nhân dân Nhật báo: Ngày 27/5/2022, cùng với tiếng còi vang lên, một tàu chuyên tuyến chở 50 container phân bón xuất phát từ Ga Thành Đô Bắc, đến cảng Khâm Châu, Quảng Tây, sau đó chuyển tàu biển đến cảng Phòng Thành, cuối cùng xuất khẩu sang Bra-xin qua đường biển.

Để đảm bảo sự vận hành thuận lợi của tàu chuyên tuyến phân bón, nhà ga Thành Đô Bắc thuộc Công ty hữu hạn Tập đoàn Cục Thành Đô Tổng Công ty Đường sắt Trung Quốc đưa tổ chức vận hành tàu chuyên tuyến vào công tác trọng điểm bình thường hóa, tích cực điều phối các bộ phận điều độ hai cấp, tăng cường trao đổi giữa doanh nghiệp và chủ hàng, nắm bắt chính xác thông tin cập nhật của tàu chuyên tuyến và nhu cầu vận chuyển của doanh nghiệp, không ngừng ưu hóa điều phối tổ chức vận chuyển, tăng cường kiểm soát an toàn vận chuyển, chi tiết hóa các biện pháp đảm bảo dịch vụ, phát huy đầy đủ vai trò và ưu thế đường sắt một ván cờ và toàn bộ đường một tấm mạng, phối hợp cao độ, trao đổi hiệu quả, khiến động cơ phát triển hành lang mới đường bộ và đường biển miền Tây càng mạnh mẽ hơn.

Biên tập viên:Hạ Vi