Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Mong càng nhiều đối tác có chung chí hướng gia nhập “Đại gia đình BRICS”

2022-05-28 16:15:06(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Có tin cho biết Ác-hen-ti-na và một số nước có ý định gia nhập BRICS, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 27/5 cho biết, là nước chủ tịch BRICS năm nay, Trung Quốc tích cực ủng hộ các nước BRICS khởi động tiến trình mở rộng thành viên, mở rộng hợp tác “BRICS+”, sẽ thúc đẩy các bên BRICS tiếp tục đi sâu thảo luận về vấn đề mở rộng thành viên. Mong càng nhiều đối tác có chung chí hướng gia nhập “Đại gia đình BRICS”

Người phát ngôn Uông Văn Bân cho biết, là nước Chủ tịch BRICS năm nay, Trung Quốc tích cực ủng hộ các nước BRICS khởi động tiến trình mở rộng thành viên. Hội nghị Ngoại trưởng các nước BRICS diễn ra cách đây không lâu đã đạt được nhất trí về ủng hộ thúc đẩy các nước BRICS khởi động tiến trình mở rộng thành viên, hơn nữa lần đầu tiên tổ chức hội nghị đối thoại Ngoại trưởng “BRICS+”, tỏ rõ hợp tác BRICS là cởi mở, bao trùm.

Biên tập viên:Hạ Vi