Tổng Bí thư Tập Cận Bình tiếp đại diện Hội nghị công tác tiếp dân toàn quốc lần thứ 9

2022-05-28 15:34:30(GMT+08:00) Nhân dân nhật báo
Chia sẻ:

Theo Nhân dân Nhật báo: Hội nghị công tác tiếp dân toàn quốc Trung Quốc lần thứ 9 đã diễn ra tại Bắc Kinh từ ngày 25-26/5. Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã tiếp thân thiết các đại diện tham dự hội nghị, bày tỏ chúc mừng nồng nhiệt tới tập thể và cá nhân tiên tiến được biểu dương, thăm hỏi chân thành tới đông đảo cán bộ và nhân viên trong hệ thống tiếp dân toàn quốc Trung Quốc. 

Buổi tiếp thân thiết và thăm hỏi chân thành của Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã được đông đảo cán bộ quần chúng đặc biệt là cán bộ nhân viên hệ thống tiếp dân bàn luận sôi nổi. Mọi người đồng loạt bày tỏ cần phải đi sâu học tập quán triệt tinh thần chỉ thị quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình về việc tăng cường và cải tiến công tác tiếp dân, nắm bắt chính xác nguyên tắc cơ bản và yêu cầu tổng thể của công tác tiếp dân trong thời đại mới, ghi nhớ trách nhiệm chính trị giải quyết khó khăn cho dân, chia sẻ nỗi lo của đảng, đi sâu thực thi "các điều khoản về công tác tiếp dân ", nỗ lực viết nên trang sử mới cho phát triển chất lượng cao công tác tiếp dân trong thời đại mới, phát huy vai trò lớn hơn trong việc phục vụ đại cục công tác đảng và nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của  quần chúng, thúc đẩy an ninh và ổn định của xã hội bằng hành động thực tế chào đón đại hội đảng lần thứ 20. 

Biên tập viên:Hạ Vi