Bộ Chính trị Trung Quốc xem xét “Điều lệ công tác hiệp thương chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc”

2022-05-28 15:04:04(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 27/5 triệu lập hội nghị, xem xét “Điều lệ công tác hiệp thương chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc”, Tổng Bí thư Tập Cận Bình chủ trì hội nghị.

Hội nghị nêu rõ, hiệp thương chính trị là bộ phận cấu thành quan trọng của chế độ hợp tác đa đảng và hiệp thương chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, là hình thức quan trọng của dân chủ hiệp thương xã hội chủ nghĩa, là kênh quan trọng gắn kết trí tuệ, tăng cường nhận thức chung, thúc đẩy quyết sách dân chủ khoa học. Xây dựng “Điều lệ công tác hiệp thương chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc”, có ý nghĩa quan trọng đối với việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hiệp thương chính trị, nâng cao trình độ khoa học hoá, chế độ hóa, quy phạm hóa công tác hiệp thương chính trị, kiên trì và hoàn thiện cơ chế chính đảng kiểu mới Trung Quốc, củng cố và phát triển mặt trận thống nhất yêu nước.

Biên tập viên:Hạ Vi