Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Trung Quốc sẽ luôn là láng giềng có ích, bạn bè và đối tác đáng tin cậy của ASEAN

2022-05-27 11:26:04(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Kết quả điều tra của Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho thấy, ASEAN coi Trung Quốc sau này là đối tác quan trọng nhất. Về việc này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 26/5 nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ luôn là láng giềng có ích, bạn bè và đối tác đáng tin cậy của ASEAN

Ông Uông Văn Bân cho biết, kinh nghiệm quý báu mà Trung Quốc và ASEAN đạt được trong hơn 30 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ đối thoại cho thấy, trong hợp tác khu vực hai bên cần phải cùng giữ gìn hòa bình, phản đối gây quấy rối và chiến tranh, kiên trì đoàn kết và hợp tác, phản đối đối lập và đối đầu, kiên trì cùng có lợi cùng thắng, phản đối bá quyền và ngang ngược, kiên trì cởi mở và bao trùm, phản đối gây chia rẽ và bài xích bên thứ ba. Trung Quốc sẵn sàng cùng ASEAN xây dựng tốt quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - ASEAN, chung tay hướng tới cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc – ASEAN gắn bó hơn, không ngừng có đóng góp mới cho việc tạo dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh Châu Á - Thái Bình Dương.

Biên tập viên:Vũ Minh