Báo cáo của Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc cho thấy năm 2021 chất lượng môi trường sinh thái của Trung Quốc được cải thiện rõ rệt

2022-05-27 11:50:34(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 26/5, Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc công bố “Báo cáo tình hình môi trường sinh thái Trung Quốc năm 2021” và “Báo cáo tình hình môi trường sinh thái biển Trung Quốc năm 2021” cho thấy, năm 2021, Trung Quốc hoàn thành thuận lợi các chỉ tiêu chủ yếu về chất lượng môi trường sinh thái trong cả nước, chất lượng môi trường sinh thái được cải thiện rõ rệt.

Vụ Phó Vụ Giám sát Môi trường Sinh thái Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc Tưởng Hỏa Hoa đã khái quát tình hình môi trường sinh thái của Trung Quốc trong những năm qua bằng 4 “càng thêm”: không khí càng thêm tươi sạch, thủy vực càng thêm trong sạch, thổ nhưỡng càng thêm an toàn, sinh thái càng thêm tươi đẹp.

Ông Tưởng Hỏa Hoa cho biết, trong thời gian Quy hoạch “5 năm lần thứ 14” là thời kỳ then chốt cải thiện chất lượng môi trường sinh thái Trung Quốc thay đổi từ số lượng sang chất lượng. Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc sẽ tăng cường công kiên khoa học công nghệ, thúc đẩy các công nghệ mới, trang thiết bị mới đưa vào sử dụng trong lĩnh vực giám sát, đánh tốt trận chiến công kiên phòng chống và trị lý ô nhiễm môi trường.

Biên tập viên:Vũ Minh