Trung Quốc tổ chức hội nghị trực tuyến về ổn định tình hình kinh tế toàn quốc

2022-05-26 10:48:15(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Quốc vụ viện Trung Quốc tổ chức hội nghị trực tuyến về ổn định tình hình kinh tế toàn quốc. Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường có bài phát biển quan trọng.

Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, phát triển là nền tảng và then chốt giải quyết mọi vấn đề của Trung Quốc, làm tốt công tác phòng chống dịch cần có sự bảo đảm về nguồn lực tài chính, bảo đảm việc làm, an sinh xã hội, phòng chống rủi ro đều cần có phát triển làm điểm tựa. Hiện nay, Trung Quốc đang trong giai đoạn then chốt quyết định hướng đi kinh tế trong cả năm, cần phải tranh thủ thời gian, nỗ lực thúc đẩy kinh tế trở lại quỹ đạo phát triển bình thường, nỗ lực đảm bảo kinh tế quý 2 thực hiện tăng trưởng hợp lý và giảm nhanh chóng tỷ lệ thất nghiệp.

Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, cần phải phát huy hai tính tích cực: Trung ương và địa phương.

Biên tập viên:Vũ Minh