Hội nghị toàn thể Quốc vụ viện Trung Quốc quyết định bổ nhiệm ông Lý Gia Siêu đảm nhiệm Trưởng Đặc khu hành chính Hồng Công khoá 6

2022-05-21 15:47:43(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 20/5, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường đã chủ trì Hội nghị toàn thể lần thứ 7 Quốc vụ viện Trung Quốc, quyết định bổ nhiệm ông Lý Gia Siêu đảm nhiệm Trưởng Đặc khu hành chính Hồng Công khoá 6, ông Lý Gia Siêu sẽ nhậm chức vào ngày 1/7/2022.

Thủ tướng Lý Khắc Cường có bài phát biểu quan trọng. Thủ tướng nói, Chính phủ Trung ương sẽ tiếp tục quán triệt toàn diện, chính xác và kiên định bất di bất dịch phương châm “Một nước, hai chế độ”, “Người Hồng Công quản lý Hồng Công” và tự trị cao độ, thực hiện sự điều hành tổng thể của chính phủ Trung ương đối với Đặc khu, kiên định thực hiện “Người yêu nước quản lý Hồng Công”, dốc sức ủng hộ Trưởng Đặc khu Hành chính và Chính quyền Đặc khu quản lý Hồng Công theo luật pháp, hỗ trợ Hồng Công củng cố và nâng cao vị thế trung tâm tài chính, thương mại và vận tải biển quốc tế, đẩy nhanh xây dựng Trung tâm đổi mới và công nghệ quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của Hồng Công, phát huy lợi thế độc đáo của Hồng Công, hoà nhập tốt hơn vào đại cục phát triển đất nước, duy trì phồn thịnh và ổn định lâu dài. Tin rằng, sau khi đảm nhiệm Trưởng Đặc khu hành chính, ông Lý Gia Siêu nhất định có thể đoàn kết và dẫn dắt Chinh quyền Đặc khu Hồng Công khóa mới và nhân sỹ các giới Hồng Công mở ra cục diện mới phát triển Hồng Công, tiếp tục viết lên trang sử mới về thực tiễn thành công chính sách “Một nước, hai chế độ”.

Biên tập viên:Vũ Minh