Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Công việc Tây Tạng là công việc nội bộ của Trung Quốc - Bất cứ thế lực nước ngoài nào đều không được can thiệp

2022-05-20 11:26:26(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 19/5, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nêu rõ, công việc Tây Tạng là công việc nội bộ của Trung Quốc, bất cứ thế lực nước ngoài nào đều không được can thiệp. Trung Quốc sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết để kiên quyết bảo vệ an ninh chủ quyền và lợi ích phát triển của mình.

Tin cho biết, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ kiêm Điều phối viên đặc biệt về các vấn đề Tây Tạng đã tiếp người đứng đầu và một số đại diện của cái gọi là "Chính phủ lưu vong Tây Tạng" tại Ấn Độ vào ngày 18/5.

Về việc này, Người Phát ngôn Triêu Lập Kiên nêu rõ: “Cái gọi là ‘Chính phủ lưu vong Tây Tạng’ là một nhóm chính trị ly khai hoàn toàn, là một tổ chức trái phép vi phạm hoàn toàn Hiến pháp và pháp luật của Trung Quốc, không được quốc gia nào trên thế giới công nhận. Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 là một kẻ lưu vong chính trị khoác chiếc áo tôn giáo, và đã tham gia vào các hoạt động ly khai chống Trung Quốc trong một thời gian dài, mưu đồ tách Tây Tạng ra khỏi Trung Quốc.

Biên tập viên:Thanh Đóa