Từ 30% đến 57,8% -- Trung Quốc hoàn thành xây dựng hệ thống giáo dục đại học - cao đẳng với quy mô lớn nhất thế giới

2022-05-18 11:01:27(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Số liệu mới nhất của Bộ Giáo dục Trung Quốc cho thấy, Trung Quốc đã hoàn thành xây dựng hệ thống giáo dục đại học - cao đẳng với quy mô lớn nhất thế giới, tổng số sinh viên tại trường hơn 44 triệu 300 nghìn người, tỷ lệ nhập trường giai đoạn đại học - cao đẳng từ 30% trong năm 2012 tăng lên đến 57,8% trong năm 2021, giáo dục đại học - cao đẳng bước sang giai đoạn phổ cập được thế giới công nhận.

Ngoài ra, số người tiếp nhận giáo dục đại học - cao đẳng ở Trung Quốc đạt 240 triệu, số năm tiếp nhận giáo dục của lao động mới trung bình đạt 13,8 năm, tố chất của toàn dân tộc được nâng cao vững chắc. Giáo dục đại học - cao đẳng không ngừng sáng tạo, nâng đỡ mạnh mẽ cho việc xây dựng Trung Quốc thành trung tâm nhân tài và điểm cao sáng tạo quan trọng của thế giới.

Biên tập viên:Mẫn Linh