Từ 11,4% tăng lên tới trên 18% - kinh tế Trung Quốc vẫn là động cơ lớn nhất thúc đẩy kinh tế thế giới tăng trưởng

2022-05-16 14:10:18(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Trong 10 năm qua kể từ Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 đến nay, là thời kỳ thực lực kinh tế Trung Quốc lại bước lên một tầm cao mới. Năm 2021, GDP của Trung Quốc đạt 114 nghìn tỷ Nhân dân tệ, chiếm tỷ trọng của kinh tế thế giới từ 11,4% của năm 2012 tăng lên tới trên 18%, vị trí Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã được củng cố và nâng cao. GDP bình quân đầu người đạt 12,5 nghìn USD, tiếp cận nước có thu nhập cao. Trong nhiều năm qua, sự đóng góp của kinh tế Trung Quốc đối với sự tăng trưởng của kinh tế thế giới giữ ở mức 30% về tổng thể, kinh tế Trung Quốc là động cơ lớn nhất thúc đẩy kinh tế thế giới tăng trưởng.

Biên tập viên:Thu Nguyệt