Trung Quốc công bố Quy hoạch 5 năm kinh tế sinh học đầu tiên, ấn định mục tiêu phát triển kinh tế sinh học Trung Quốc

2022-05-13 10:55:03(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

 Theo tin Đài chúng tôi: Trung Quốc mới đây công bố “Quy hoạch Phát triển kinh tế sinh học 5 năm lần thứ 14 (giai đoạn 2021-2025)” – quy hoạch 5 năm kinh tế sinh học đầu tiên của Trung Quốc, xác định rõ ràng việc xây dựng lực lượng khoa học – công nghệ chiến lược công nghệ sinh học quốc gia, tăng nhanh đột phá thắt cổ chai phát triển kinh tế sinh học. Quy họch này đưa ra 4 lĩnh vực trọng điểm là phát triển y dược sinh học, nông nghiệp sinh học, ứng dụng thay thế sinh học, an ninh sinh học.

  

Kinh tế sinh học lấy sự phát triển tiến bộ của khoa học sinh mạng và công nghệ sinh học làm động lực, lấy bảo vệ phát triển sử dụng tài nguyên sinh học làm cơ sở, sâu sắc rộng rãi mô hình kinh tế với đặc điểm là hội nhập các ngành nghề y dược, sức khỏe, nông nghiệp, lâm nghiệp, năng lượng, bảo vệ môi trường.

  Đến năm 2025, công nghệ sinh học và công nghiệp sinh học của Trung Quốc sẽ mang lại lợi ích rộng rãi hơn cho sức khỏe của nhân nhân, an ninh lương thực, an ninh năng lượng, chấn hưng thôn làng, phát triển xanh.

Biên tập viên:Dung Dung