29% --Kim ngạch nghiên cứu và phát triển của Sàn chứng khoán Công nghệ của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải tăng lên

2022-05-13 14:51:37(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Số liệu Báo cáo hàng năm của các Công ty niêm yết cho thấy, năm 2021, các doanh nghiệm niêm yết trên Sàn chứng khoán Công nghệ đã đầu tp cho nghiên cứu phát triển đạt 85,24 tỷ Nhân dân tệ, tăng 29% so với cùng kỳ. Trong đó, cường độ đầu tư cho nghiên cứu và phát triển của các doanh nghiệp vi mạch,  sinh học y dược lần lượt lên tới 19% và 16%.

Trong quý 1 năm nay, Sàn chứng khoán công nghệ thực hiện mở đầu tốt đẹp, tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ của doanh thu và lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt 45,60% và 62,42%.

Số liệu cho thấy, năm 2021, Sàn chứng khoán công nghệ tổng cộng có thêm 7800 bằng phát minh sáng chế, trung bình mỗi công ty sở hữu 108 bằng sáng chế. Tính đến cuối năm 2021,  Sàn chứng khoán công nghệ đã hội tụ thành một đội ngũ nghiên cứu khoa học với hơn 140 nghìn người, chiếm gần 1/3 tổng số nhân viên trong công ty.

Biên tập viên:Hạ Vi