Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản hồi trước việc Mỹ sửa đổi "Danh sách sự thật về quan hệ Mỹ - Đài Loan": Thao túng chính trị, chơi dao có ngày đứt tay!

2022-05-11 15:45:28(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Trước việc trang web Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây đã sửa đổi "Danh sách sự thật về quan hệ Mỹ - Đài Loan", ngày 10/5, Người Phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nhấn mạnh, không thể sửa đổi lịch sử, phủ nhận sự thật, bóp méo đúng sai.

Ông Triệu Lập Kiên chỉ rõ, chỉ có một nước Trung Quốc trên thế giới, Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc. Đây là nhận thức chung của cộng đồng quốc tế và chuẩn mực được công nhận trong quan hệ quốc tế.

"Mỹ đã có cam kết nghiêm túc về vấn đề Đài Loan và nguyên tắc một nước Trung Quốc trong các điều khoản liên quan trong Ba tuyên bố chung Trung – Mỹ. Mỹ cần phải tuân thủ những cam kết, thực hiện đến nơi đến chốn thái độ liên quan của Tổng thống Bai-đơn về việc Mỹ không ủng hộ 'Đài Loan độc lập ', chấm dứt lợi dụng các vấn đề liên quan Đài Loan để thao túng chính trị, 'lấy Đài Loan để kiềm chế Trung Quốc '".

Biên tập viên:Hạ Vi