Bình luận quốc tế: Tuyến bố hoang đường của Mỹ và phương Tây nhằm vào cuộc bầu cử ở Hồng Công chẳng qua chỉ là tăng thêm trò cười mà thôi

2022-05-10 13:59:24(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngoại trưởng G7 và Cao ủy Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh ra tuyên bố, nói này nói nọ đối với cuộc bầu cử Trưởng Đặc khu Hành chính Hồng Công khóa 6 diễn ra tốt đẹp ngày 8/5, một lần nữa dùng “Tuyên bố chung Trung – Anh” bôi nhọ điều này là cái gọi là “sự tấn công đối với đa nguyên hóa chính trị của Hồng Công”, một lần nữa bộc lộ rõ ràng bộ mặt thật của họ là lấy cớ “dân chủ”, “tự do” can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, phá hoại sự phồn thịnh và ổn định của Hồng Công.

  Là cuộc bầu cử Trưởng Đặc khu đầu tiên sau khi Hồng Công thực hiện chế độ bầu cử mới, cuộc bầu cử Trưởng Đặc khu Hành chính khóa 6 diễn ra theo đúng pháp luật, công bằng và công chính, an toàn và trong sạch. Căn cứ chế độ bầu cử mới của Hồng Công, số người của Ủy ban bầu cử từ 1200 người tăng thêm đến 1500 người, từ 4 giới mở rộng đến 5 giới, tính phổ biến của chính trị ngày càng đa nguyên.

  Xét từ tình hình bỏ phiếu ngày 8/5 đã lập nhiều kỷ lục như sau: một là, tỷ lệ bỏ phiếu lên tới 97,74%, số người bỏ phiếu nhiều nhất sau khi Hồng Công trở về Trung Quốc; hai là, ông Lý Gia Siêu đắc cử Trưởng Đặc khu Hành chính Hồng Công với tỷ lệ phiếu ủng hộ 99,16%, lập kỷ lục cao nhất.

  Người dân Hồng Công từ lâu đã nhìn rõ trò chơi “tiêu chí kép về dân chủ” mà Mỹ và phương Tây đang chơi, không có tác dụng gì. Đối mặt với Hồng Công ngày nay, họ ngoài những cái gọi là tuyên bố trống rỗng và giả dối để tự an ủi mình ra, đã không còn có bất cứ biện pháp gì.

  Chế độ bầu cử mới bầu ra Trưởng Đặc khu mới, Hồng Công đứng trên khởi điểm mới. Bất cứ thế lực Mỹ và phương Tây công kích và bôi nhọ như thế nào, họ chằng qua chỉ là châu chấu đá xe, đều sẽ không cản trở được xu thế lịch sử mà Hồng Công từ rối loạn đến có trật tự rồi đến thịnh vượng.

Biên tập viên:Dung Dung