Văn phòng Liên lạc Chính phủ Trung ương Trung Quốc tại Hồng Công chúc mừng cuộc bầu cử Trưởng Đặc khu Hồng Công khóa 6 diễn ra thành công tốt đẹp, mong Hồng Công bước vào tương lai tốt đẹp hơn

2022-05-09 11:22:24(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:


Theo Tân Hoa xã: Văn phòng Liên lạc Chính phủ Trung ương Trung Quốc tại Đặc khu Hành chính Hồng Công ngày 8/5 ra tuyên bố, chúc mừng cuộc bầu cử Trưởng Đặc khu Hành chính Hồng Công khóa 6 diễn ra thành công tốt đẹp và ông Lý Gia Siêu đắc cử Trưởng Đặc khu Hành chính khóa 6 với 1416 phiếu bầu. Cuộc bầu cử lần này đã quán triệt hơn nữa nguyên tắc “người yêu nước quản lý Hồng Công”, thể hiện tính tiến bộ và tính ưu việt của chế độ bầu cử mới, là một thực tiễn thành công nữa về phát triển dân chủ đặc sắc Hồng Công.

  Tuyên bố nêu rõ, 5 năm qua, thực tiễn “Một nước hai chế độ” tại Hồng Công hết sức không bình thường, Trưởng Đặc khu Hành chính Lâm Trịnh Nguyệt Nga lãnh đạo bộ máy quản lý của Đặc khu Hồng Công thực thi chính sách theo pháp luật, ứng phó bình tĩnh nhiều cuộc xung đột nghiêm trọng do việc “sửa đổi Điều lệ dẫn độ”, đại dịch Covid-19 và nhiều sự thay đổi bất lợi của môi trường bên ngoài mang lại, thể hiện tình cảm yêu nước, yêu Hồng Công và tinh thần chịu trách nhiệm cao đối với nhà nước và Hồng Công, đặt nền tảng tốt cho sự phát triển của Hồng Công và công tác của Chính quyền khóa mới.

Biên tập viên:Hạ Vi