Đồng chí Tập Cận Bình và mẹ: “Lời hẹn ước” của người Cộng sản hai thế hệ

2022-05-08 16:29:26(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Mẫu tử liền tâm, tận tình với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, tấm lòng trong sạch, chân thành là “lời hẹn ước” giữa đồng chí Tập Cận Bình và mẹ.

Biên tập viên:Hạ Vi