Ủy ban Y tế và Sức khỏe nhà nước Trung Quốc: “Không Covid-19 năng động” không có nghĩa là quản lý “trạng thái tĩnh tại” toàn diện, cần phải đề phòng cách làm cứng nhắc

2022-05-07 16:23:29(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

 

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 6/5, Chuyên gia trưởng tiểu ban lãnh đạo công tác ứng phó xử lý dịch Covid-19 của Ủy ban Y tế và Sức khỏe nhà nước Trung Quốc Lương Vạn Niên cho biết, “Không Covid-19 năng động” không có nghĩa là quản lý “trạng thái tĩnh tại” toàn diện. Ngược lại, Không Covid-19 năng động theo đuổi tránh tối đa quản lý “trạng thái tĩnh tại” toàn diện. Hiện nay, trước đặc điểm của biến thể Omicron, một mặt phải tăng cường áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh một cách nhanh chóng, quả quyết, triệt để; mặt khác cần phải tăng cường phòng chống chính xác, cân bằng tối đa quan hệ giữa phòng chống dịch bệnh với phát triển kinh tế-xã hội, sản xuất và sinh hoạt bình thường, cần phải đề phòng cách làm cứng nhắc. Vừa phải tránh hiện tượng không làm gì, làm chậm rãi, cũng phải tránh làm bừa bãi.

Biên tập viên:Hạ Vi