Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Mỹ bất chấp mọi thủ đoạn để cản trở sự phát triển của mạng In-tơ-nét và kỹ thuật số của Trung Quốc

2022-05-07 12:01:40(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, nhằm duy trì lợi thế lĩnh vực và vai trò lũng đoạn của mình, Mỹ không tuân thủ các quy tắc, bất chấp mọi thủ đoạn, cản trở sự phát triển của mạng In-tơ-nét và kỹ thuật số của Trung Quốc một cách vô trách nhiệm. Mỹ bất chấp chia rẽ In-tơ-nét, từ bỏ chủ nghĩa đa phương và các nền tảng như Liên Hợp Quốc v.v. Trung Quốc kiên quyết phản đối việc này.

Biên tập viên:Hạ Vi