Đường sắt Trung - Lào vận chuyển hành khách và hàng hoá khá tốt sau 5 tháng thông xe vận hành

2022-05-05 12:13:20(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Tính đến ngày 3/5, sau 5 tháng thông xe vận hành, đường sắt Trung - Lào vận chuyển hành khách và hàng hoá khá tốt, vai trò của con đường vàng vận tải hàng hoá quốc tế bước đầu thể hiện khá rõ nét.

Thống kê của Tập đoàn Đường sắt nhà nước Trung Quốc cho thấy, kể từ  thông xe vận hành đến nay, đường sắt Trung - Lào cả thảy đã vận tải 2,9 triệu tấn hàng hoá, tổng lượng vận tải hàng hóa tháng thứ 5 đã lên tới 1,1 triệu tấn, tăng gấp 6,5 lần so với tháng đầu tiên với 170 nghìn tấn; tổng lượng vận chuyển hành khách vượt 2,7 triệu lượt người, trong đó đoạn bên phía Trung Quốc có 2 triệu 388 nghìn lượt người, đoạn bên phía Lào có 312 nghìn lượt người.

 Hiện nay, đường sắt Trung - Lào cả thảy đã vận tải hơn 500 nghìn tấn hàng hoá xuyên quốc gia, đã che phủ khắp hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ như Thái Lan, Mi-an-ma, Lào, Ma-lai-xi-a, Cam-pu-chia, Xin-ga-po, v.v, các loại hàng hóa gồm hơn 100 loại như cao su, phân hoá học, hàng bách hoá trong lúc đầu đến hàng điện tử, năng lượng mặt trời, thông tin - viễn thông, ô-tô, hoa tươi,v.v..

Biên tập viên:Vũ Minh