Tổ máy cuối cùng của Nhà máy Điện hạt nhân đầu tiên ở vùng Đông-bắc Trung Quốc đủ năng lực phát điện

2022-05-03 14:52:29(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 2/5, tổ máy số 6 của Nhà máy Điện hạt nhân Hồng Duyên Hà Liêu Ninh, Trung Quốc lần đầu tiên hòa mạng thành công, đánh dấu tổ máy này đã có đủ năng lực phát điện, cất bước đi quan trọng hướng tới thực hiện hoạt động thương mại.

Là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở vùng Đông-bắc Trung Quốc, Nhà máy Điện hạt nhân Hồng Duyên Hà Liêu Ninh tổng cộng có 6 tổ máy phát điện hạt nhân, 4 tổ máy thuộc dự án giai đoạn I đã thực hiện vận hành thương mại trong năm 2016; các tổ máy số 5 và số 6 thuộc dự án giai đoạn II được khởi công xây dựng từ năm 2015, tổ máy số 5 đi vào hoạt động vào ngày 31/7 năm ngoái, tổ máy số 6 dự kiến thực hiện hoạt động thương mại trong năm nay.

Tính đến cuối năm ngoái, Nhà máy Điện hạt nhân Hồng Duyên Hà Liêu Ninh lũy kế phát điện hòa lưới 194,4 tỷ kwh, tương đương giảm tiêu hao 59 triệu 110 nghìn tấn than tiêu chuẩn, giảm phát thải 163 triệu tấn CO2.

Biên tập viên:Mẫn Linh