Ông Gu-tê-rét: Cuộc xung đột Nga – U-crai-na làm gia tăng “ba cuộc khủng hoảng” lượng thực, năng lượng và tài chính ở châu Phi

2022-05-03 14:49:16(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 1/5, tại thủ đô Đa-ca, Xê-nê-gan, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Gu-tê-rét cho biết, cuộc xung đột Nga – U-crai-na đã làm gia tăng “ba cuộc khủng hoảng” lương thực, năng lượng và tài chính ở châu Phi.

Ông Gu-tê-rét cho biết, nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng lương thực, châu Phi cần bãi bỏ toàn bộ hạn chế xuất khẩu không cần thiết và kiểm soát giá thực phẩm, đảm bảo thực phẩm và năng lượng đi vào thị trường một cách ổn định. Ông cho biết, “nếu không cho phép lương thực và phân bón của U-crai-na, Nga và Bê-la-rút đi vào thị trường trở lại, vấn đề an ninh lương thực sẽ không có giải pháp thực sự.”

Ông Gu-tê-rét còn cho biết, các nước cần tăng nhanh thúc đẩy việc phát triển năng lượng tái tạo, giải phóng dự trữ chiến lược cho các nước có nhu cầu. Ngoài ra, các cơ quan tài chính quốc tế cần xây dựng cơ chế miễn giảm nợ khẩn cấp, miễn giảm nợ và tăng thêm đầu tư vào các nước châu Phi, giúp châu Phi ứng phó sự tác động của đại dịch Covid-19 và cuộc xung đột Nga – U-crai-na.

Biên tập viên:Kiều Quân