Trung Quốc tái cấp vốn quy mô 200 tỷ Nhân dân tệ cho dự án khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, sẽ cung cấp nguồn vốn chi phí thấp cho 21 tổ chức tài chính và ngân hàng

2022-04-29 14:57:46(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 28/4, phóng viên từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc được biết, Trung Quốc tái cấp vốn quy mô 200 tỷ Nhân dân tệ cho các dự án khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, sẽ cung cấp nguồn vốn chi phí thấp cho 21 tổ chức tài chính và ngân hàng, dẫn dắt họ cấp tín dụng cho doanh nghiệp khoa học công nghệ, huy động nguồn vốn xã hội thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Được biết, tái cấp vốn cho các dự án khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ dành cho doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp vừa và nhỏ có đặc trưng chuyên môn, tinh vi, đặc sắc và mới mẻ, doanh nghiệp thí điểm cấp quốc gia về công nghệ và sáng tạo đổi mới, doanh nghiệp đứng đầu trong ngành chế tạo; ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia dự án chương trình khoa học công nghệ cấp quốc gia, trung tâm đổi mới sáng tao ngành chế tạo cấp quốc gia, doanh nghiệp “ông trùm nhỏ” cấp quốc gia có đặc trưng chuyên môn, tinh vi, đặc sắc và mới mẻ, doanh nghiệp cốt cán đầu tàu trong chuỗi công nghiệp then chốt quốc gia cũng như các doanh nghiệp đồng bộ then chốt thuộc thượng và hạ nguồn, doanh nghiệp nền tảng tham gia thành lập cơ sở đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp nằm trong khu khoa học công nghệ cấp quốc gia.

Biên tập viên:Duy Hoa