Biến phế thải thành vật liệu có ích!Nhà khoa học Trung Quốc thực hiện tổng hợp các-bon đi-ô-xít thành glu-cô

2022-04-29 13:28:32(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, các nhà khoa học Trung Quốc đã phục hồi hiệu quả cao các-bon đi-ô-xít tổng hợp thành a-xít a-xê-tíc nồng độ cao qua hình thức kết hợp giữa xúc tác điện và sinh học tổng hợp, tận dụng hơn nữa vi sinh vật có thể tổng hợp thành glu-cô da và dầu mỡ. Thành quả này do trường Đại học Khoa học - Công nghệ điện tử Trung Quốc, Viện Nghiên cứu công nghệ tiên tiến Thâm Quyến thuộc Viện Hàn lâm Khoa học - Công nghệ Trung Quốc và Đại học Khoa học - Công nghệ Trung Quốc cùng thực hiện, ngày 28/4 đã đăng bài trên trang bìa của tạp chí học thuật quốc tế “Tự nhiên - Xúc tác”.

Biên tập viên:Vũ Minh