Trung Quốc quyết định tăng cường chính sách thúc đẩy việc làm bằng ổn định cương vị, giữ gìn ổn định việc làm và vận hành kinh tế bình ổn

2022-04-28 14:40:58(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 27/4, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường chủ trì Hội nghị thường vụ Quốc vụ viện, quyết định tăng cường chính sách thúc đẩy việc làm bằng ổn định cương vị, giữ gìn ổn định việc làm và vận hành kinh tế bình ổn; lắng nghe báo cáo công tác về đảm bảo thông suốt giao thông và phân phối lưu thông hàng hóa, yêu cầu tiếp tục đánh thông điểm tắc, thông suốt vòng tuần hoàn.

Hội nghị nêu rõ, phải áp dụng biện pháp hữu hiệu để ổn định việc làm, thúc đẩy chính sách các doanh nghiệp khôi phục việc làm và sản xuất trong điều kiện phòng chống dịch bệnh, từng bước hoãn nộp phí dưỡng lão, thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp, từ 5 ngành đặc biệt khó khăn mở rộng đến tất cả doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, các hộ công thương cá thể  kinh doanh khó khăn chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Phải hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp tự chủ lập nghiệp. Hội nghị nêu rõ, giao thông, lưu thông phân phối là huyết mạch chính của nền kinh tế, cũng là sự nâng đỡ quan trọng của đảm bảo an sinh xã hội. Phải đảm bảo thông suốt lưu thông phân phối trong và ngoài nước.

 

Biên tập viên:Duy Hoa