Tình hình việc làm ở Trung Quốc có sự mở đầu tốt đẹp trong quý 1 năm nay

2022-04-28 14:41:51(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Số liệu của Bộ Nguồn nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc cho thấy, thông qua các công tác như tiếp tục tăng cường chính sách đảm bảo việc làm như ổn định doanh nghiệp và cương vị, trù tính chung và làm tốt việc tạo việc làm cho các nhóm người trọng điểm, tăng cường đào tạo kỹ năng cho người lao động, hỗ trợ thúc đẩy tạo việc làm qua lập nghiệp, nâng cao trình độ dịch vụ công tạo việc làm, v.v., quý 1 năm nay, Trung Quốc tạo thêm việc làm cho 2,85 triệu người ở thành thị, chiếm 26% mục tiêu cả năm.

Bộ Nguồn nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc cho biết, tiếp theo sẽ trù tính chung và làm tốt việc tạo việc làm cho các nhóm người trọng điểm như sinh viên tốt nghiệp, lao động nông dân, người thoát nghèo, người lớn tuổi gặp khó khăn trong tìm việc làm, người thất nghiệp, v.v. Ngoài ra, còn sẽ tiếp tục tăng cường đào tạo kỹ năng nghề nghiệp, tăng cường dịch vụ công tạo việc làm, nỗ lực hoàn thành mục tiêu tạo việc làm của cả năm.

Biên tập viên:Duy Hoa