Cấp 110 nghìn bằng sáng chế—Trung Quốc tiếp tục tăng cường bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp nước ngoài

2022-04-27 11:49:19(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: “Báo cáo Tiến triển mới về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và môi trường kinh doanh Trung Quốc năm 2021” mới đây đã được công bố. Báo cáo cho thấy, trong một năm qua, Chính phủ Trung Quốc tăng cường bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp nước ngoài, môi trường kinh doanh của Trung Quốc tiếp tục được ưu hóa. Số liệu cho thấy, năm 2021, người đăng ký nước ngoài được cấp 110 nghìn bằng sáng chế phát minh tại Trung Quốc, tăng 23% so với năm trước. Đăng ký thương hiệu 194 nghìn hồ sơ, tăng 5,4% so với năm trước.

Báo cáo chỉ rõ, Trung Quốc liên tục hai năm liền trở thành một trong 10 nền kinh tế về môi trường kinh doanh có mức cải thiện lớn nhất trên thế giới. “Báo cáo điều tra môi trường thương mại Trung Quốc năm 2021” do Hội đồng thương mại Mỹ - Trung của Mỹ công bố cho thấy, 74% trong số các doanh nghiệp được hỏi coi Trung Quốc là nước quan trọng nhất hay nước trọng điểm Top 5 trong chiến lược toàn cầu.

Biên tập viên:Vũ Minh